Kurz Průvodce Prahou

Hlavním cílem kurzu je zvýšení úrovně odborných kompetencí aktivně pracujících průvodců, prohloubení znalostí o regionu - Praha, detailní plánování prohlídkových a turistických tras.

Po úspěšném složení Zkoušky "Průvodce Prahou" 65-028-N dostáváte osvědčení k průvodcovské činnosti Průvodce Prahou. Osvědčení vám umožňuje získat český národní průkaz pruvodce II.stupně.

Cena odborné zkoušky:
700 Kč - první termín pro absolventy kurzu
1 500 Kč - náhradní (opravný) termín zkoušky 
1500 Kč - první termín pro absolventy kurzu + jazyková část
3 800 Kč - samostudiem

Rekvalifikační kurz vám může být proplace Úřadem práce. V rámci rekvalifikačních kurzů spolupracujeme s Úřady práce v celé České republice. Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce, mají příležitost zažádat konkrétní Úřad práce o proplacení Rekvalifikačního kurzu. 

Obsah kurzu: poskytnout studentům co nejvíce potřebných informací o turisticky atraktivním městě Praze (od detailního historického bloku, až po kulturní a rekreační vyžití v současnosti). Podrobný rozbor a analýza chyb průvodce při sestavování turistických tras s cílem optimalizace pořádání výletů. Seznámení studentů s potenciálem a možnostmi v regionu, výuka perspektivních řešení exkurzí. 

Znalosti studentů po absolvování kurzu: historie a legendy Prahy; zeměpis tohoto regionu; hlavní směry v oblasti cestovního ruchu; perspektivy rozvoje města; základy psychologie.
Schopnosti studentů po absolvování kurzu: tvořit trasy; poskytnout první pomoc; práce s doprovodnými materiály.
Dovednosti studentů po absolvování kurzu: komunikační dovednosti s turisty; řešení nestandardních či konfliktních situací;

Kurz zahrnuje následující disciplíny: 
• Zeměpis
• Historie
• Architektonické styly a směry
• Politicko-hospodářská organizace regionů
• Psychologie v cestovním ruchu
• Cestovní ruch a služby cestovního ruchu
• Základy managementu v oblasti cestovního ruchu
• UNESCO
• Reklama a pojištění v cestovním ruchu
• První pomoc
• Kultura a tradice v regionu
• Kultura řeči
• Řešení nestandardních situací

Zkouška 
Zkouška je navržena na základě standardů Národní soustavy kvalifikací a probíhá v souladu s tzv. kvalifikačním standardem. Zkouška se skládá z odborné části - specializace (test, praktická a ústní zkouška) a jazykové části (jazyk dle vašeho výběru). Pokud má účastník kurzu jazykovou úroveň odpovídající evropským normám B2 nebo vyšší, je v tomto případě od jazykové zkoušky osvobozen. V případě, že posluchač nemá doklad o vykonání jazykové zkoušky, potvrzující úroveň znalosti jazyka, jazykovou zkoušku složí v souladu s pravidly o zkoušce. Zkouška je schválena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Pověřená osoba k provádění profesionální odborné zkoušky způsobilosti v oblasti cestovního ruchu - je Mgr. Ilja Kocian (zaměstnanec Ministerstva kultury ČR).