Průvodce cestovního ruchu + Průvodce Prahou

Pokud jste vyhledali tuto stránku, jistě víte, co práce PRŮVODCE obnáší. Naše vzdělávací a turistické centrum JUMAGES vzdělává průvodce v Praze, České republice a zemích EU již více než patnáct let. Program kurzů pro průvodce je bohatý a zajímavý, obsahuje řadu praktických úkolů a cvičení, např. kontrolní práce, referáty, eseje, sestavení turistických tras a itinerářů. S profesionálními průvodci absolvujete exkurze v cestovních agenturách a kancelářích a prohlídky Starého Města, Hradčan a Pražského hradu, výlet do Kutné Hory a jiné. Výuka probíhá ve večerních hodinách, obvykle od 17:00 do 20:15 hodin, třikrát týdně.

Nábor nové skupiny na kurz průvodců probíhá každý měsíc. Naše pohodlné učebny se nachází v centru Prahy kousek od Václavského náměstí (Blanická 28, Vinohrady, Praha 2). Pro ty, kteří nežijí v Praze, se nabízí možnost dálkové formy studia, tzn. všechny studijní materiály jsou studentům zaslány elektronickou poštou (na email), jednou za dva týdny přijde účastník kurzu/posluchač na konzultaci s učiteli, se stávající skupinou absolvuje studijní výlety. Na konci studia každý student vykoná praktickou zkoušku z provádění (individuální prohlídka) a zkoušku vědomostí a znalostí o České republice.

Zkouška "Průvodce cestovního ruchu" 65-021-N je uznaná jako nejvyšší kvalifikace průvodce v souladu s legislativou Evropské unie. Tato zkouška platí v rámci EU v rozsahu současně platné legislativy jednotlivých zemí EU (na konkrétní podmínky jednotlivých zemí je třeba se informovat).

Cena odborné zkoušky: 
700 Kč - první termín pro absolventy kurzu
1500 Kč - první termín pro absolventy kurzu + jazyková část
1 500 Kč - náhradní (opravný) termín zkoušky 
4500 Kč - samostudiem

Rekvalifikační kurz vám může být proplacen Úřadem práce. V rámci rekvalifikačních kurzů spolupracujeme s Úřady práce v celé České republice. Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce, mají příležitost zažádat konkrétní Úřad práce o proplacení Rekvalifikačního kurzu. 

Studentům, kteří úspěšně složí zkoušku, vzdělávací centrum Jumages vydává doporučení pro zaměstnání v cestovní kanceláři či agentuře. S potěšením můžeme oznámit, že více než 75 % našich absolventů v současné době úspěšně působí v oboru, což je samo o sobě tím nejlepším dokladem a viditelnou reklamou kvalifikovanosti našich kurzů. Naše agentura Jumages vás mimo jiné zve na tematické semináře zaměřené na poptávku cestovních kanceláří.


Proč studovat v našem centru?
 • Akreditace Ministerstva školství ČR
 • Autorizace Ministerstva rozvoje ČR
 • V případě úspěšného složení zkoušky je vydáno osvědčení (na dokumentu oficiálním dokumentu SEVT s vodoznakem a kulatým razítkem se státním znakem)
 • Osvědčení má celostátní platnost a bez dalšího osvědčuje skutečnosti v něm uvedené a prokazuje dosaženou kvalifikace. 
 • Na osvědčení je uveden kvalifikační dovětek Evropské unie tzv. European Qualification Framework – EQF, který je velmi důležitý, v případě, že chcete své osvědčení předložit v jiné zemi EU. 
 • Přednášky vedou kvalifikovaní lektoři, kteří mají praxi a bohaté zkušenosti z cestovního ruchu
 • Výuka probíhá v čase, který vám vyhovuje
 • Na kurzech pro průvodce je v učebně k dispozici vybavená knihovna – literatura o Praze a České republice, cestovní průvodce, encyklopedie, mapy, referáty apod.
 • Pravidelně pořádáme semináře na různá témata z oblasti cestovního ruchu

V náplni kurzu je zahrnuto studium následujících oborů:
 1. České dějiny
 2. Světové dějiny
 3. Zeměpis České republiky
 4. Zeměpis světa
 5. Psychologie
 6. Průvodcovství
 7. Cestovní ruch
 8. Služby cestovního ruchu
 9. Ekonomika a právo
Zkouška
Zkouška je navržena na základě standardů Národní soustavy kvalifikací a probíhá v souladu s tzv. kvalifikačním standardem. Zkouška se skládá z odborné části - specializace (test, praktická a ústní zkouška) a jazykové části (jazyk dle vašeho výběru). Pokud má účastník kurzu jazykovou úroveň odpovídající evropským normám B2 nebo vyšší, je v tomto případě od jazykové zkoušky osvobozen. V případě, že posluchač nemá doklad o vykonání jazykové zkoušky, potvrzující úroveň znalosti jazyka, jazykovou zkoušku složí v souladu s pravidly o zkoušce. Zkouška je schválena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Pověřená osoba k provádění profesionální odborné zkoušky způsobilosti v oblasti cestovního ruchu - je Mgr. Ilja Kocian (zaměstnanec Ministerstva kultury ČR).