Rozšířený kurz průvodců 600 hod

Rekvalifikační spojený (rozšířený) kurz Průvodce cestovního ruchu + Průvodce Prahou v délce trvání 600 hodin což znamená podrobnější a hlubší studium všech oborů. V rámci kurzu budete seznámeni s historií a zeměpisem nejenom České republiky, ale i dalších zemí EU. Jedinečná možnost získat evropské vzdělání v oboru průvodcovství. 
Rekvalifikační kurz Vám může uhradit úřad práce.

Pracovní činnost: Průvodce cestovního ruchu, zkouška profesní kvalifikace 65-021-N
Pracovní činnost: Průvodce Prahou, zkouška profesní kvalifikace 65-028-N

Absolvování výše uvedených zkoušek Vám umožní získat nejvyšší stupeň kvalifikace průvodce v souladu s legislativou Evropské unie. Vzdělávací programy mají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Pro ty, kdo již evropský certifikát specializace průvodce vlastní, je zde možnost prohloubit si a výrazně rozšířit své odborné znalosti. Absolvovaní rozšířeného kurzu setři Vaše peníze i čas.

Cena odborné zkoušky: 
700 Kč - první termín pro absolventy kurzu
1 500 Kč - náhradní (opravný) termín zkoušky 
 5500 Kč - samostudiem

Programu průvodce v délce trvání 600 hodin zahrnuje studium následujících oborů:

• České dějiny
• Historie zemí EU
• Světové historie
• Zeměpis
• Zeměpis zemí EU
• Světový zeměpis
• Psychologie
• Vedení exkurzí
• Cestovní ruch
• Služby cestovního ruchu
• Ekonomika a právo
• Stres - management
• Řešení nestandardních situací v práci průvodce
• Tradice, zvyky a legendy v českých zemích
• Tradice a legendy zemí EU
• Památky UNESCO v ČR
• Památky UNESCO v zemích EU a další

Zkouška
Zkouška je navržena na základě standardů Národní soustavy kvalifikací a probíhá v souladu s tzv. kvalifikačním standardem. Zkouška se skládá z odborné části - specializace (test, praktická a ústní zkouška) a jazykové části (jazyk dle vašeho výběru). Pokud má účastník kurzu jazykovou úroveň odpovídající evropským normám B2 nebo vyšší, je v tomto případě od jazykové zkoušky osvobozen. V případě, že posluchač nemá doklad o vykonání jazykové zkoušky, potvrzující úroveň znalosti jazyka, jazykovou zkoušku složí v souladu s pravidly o zkoušce. Zkouška je schválena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Pověřená osoba k provádění profesionální odborné zkoušky způsobilosti v oblasti cestovního ruchu - je Mgr. Ilja Kocian (zaměstnanec Ministerstva kultury ČR).