Kurz Delegát Cestovní kanceláře

Kurz delegát cestovní kanceláře  - vedoucí turistické skupiny. Tento obor zahrnuje organizační práce péče o turisty doma i v zahraničí. Po jeho absolvování získáte evropský diplom o odborné kvalifikaci a budete moci doprovázet turisty kdekoliv na světě. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a autorizován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Co je zahrnuto v povinnostech průvodce - delegát cestovní kanceláře (agentury)?
  • Setkání se skupinou/odjezd s turisty z letiště/vlakového nádraží;
  • Doprovod transferů;
  • Ranní sběr turistů pro fakultativní a jiné výlety;
  • Pomoc turistům při ubytování v hotelu;
  • Doprovod na fakultativní a jiné výlety;
  • Doprovod turistů do dalších měst, případně zemí.
Jak zvládnout novou specializaci?

Pro získání nové kvalifikace musíte absolvovat školení v kurzu a úspěšně složit požadovanou zkoušku. Po jejím zdárném zakončení obdržíte státní diplom o odborné kvalifikaci (Místní zástupce cestovní kanceláře, 65-026-M), jež vám dává právo doprovázet skupiny v kterékoliv zemi světa).

Cena odborné zkoušky: 
700 Kč - první termín pro absolventy kurzu
1 500 Kč - náhradní (opravný) termín zkoušky 
3 800 Kč - samostudiem

Rekvalifikační kurz vám může být propalacen Úřadem práce. V rámci rekvalifikačních kurzů spolupracujeme s Úřady práce v celé České republice. Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce, mají příležitost zažádat konkrétní Úřad práce o proplacení Rekvalifikačního kurzu. 

Kurz zahrnuje následující disciplíny:
• Zeměpis
• Historie
• Architektonické styly a směry
• Politicko-hospodářská organizace regionů
• Psychologie v cestovním ruchu
• Cestovní ruch a služby cestovního ruchu
• Základy managementu v oblasti cestovního ruchu
• UNESCO
• Reklama a pojištění v cestovním ruchu
• První pomoc
• Kultura a tradice v regionu
• Kultura řeči
• Řešení nestandardních situací

Zkouška 
Zkouška je navržena na základě standardů Národní soustavy kvalifikací a probíhá v souladu s tzv. kvalifikačním standardem. Zkouška se skládá z odborné části - specializace (test, praktická a ústní zkouška) a jazykové části (jazyk dle vašeho výběru). Pokud má účastník kurzu jazykovou úroveň odpovídající evropským normám B2 nebo vyšší, je v tomto případě od jazykové zkoušky osvobozen. V případě, že posluchač nemá doklad o vykonání jazykové zkoušky, potvrzující úroveň znalosti jazyka, jazykovou zkoušku složí v souladu s pravidly o zkoušce. Zkouška je schválena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Pověřená osoba k provádění profesionální odborné zkoušky způsobilosti v oblasti cestovního ruchu - je Mgr. Ilja Kocian (zaměstnanec Ministerstva kultury ČR).