O nás

Společnost JUMAGES s. r. o. byla zapsána u obchodního soudu České republiky v Praze roku 2008
pod IČ: 284 93 567.

Naše společnost je tedy již více než sedm let předním hráčem na poli vzdělávání a školení turistických průvodců v České republice a zemích EU. Všechny naše kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a autorizovány Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, a to vždy v souladu s požadavky Evropské unie uplatňovanými na příslušné odborné kvalifikace. Zakladatelé a vedení společnosti se aktivně podílejí na činnosti centra a dělají vše pro zajištění vysoké kvality výuky. Základem společnosti je navržení vlastních autorských kurzů, které přispívají k zajištění kvalitní přípravy budoucích průvodců. Tomu odpovídá i složení našeho učitelského a lektorského sboru. Mnozí z našich přednášejících mají vědecký titul a dlouholeté zkušenosti s výukou na vysokých školách.

Učitelé našich hlavních oborů také aktivně pracují coby průvodci cestovního ruchu, a to mimo jiné jako jedni z nejlepších v České republice. Tento přístup zaručuje vysokou kvalitu výuky v kombinaci s účelností, což se ukazuje jako jedno z nejdůležitějších kritérií v přípravě budoucích průvodců. Kromě toho naše společnost aktivně nabízí výjezdní semináře dle regionů a krajů České republiky nebo na objekty UNESCO, jak v ČR, tak i v okolních zemích. Seminářů se obvykle účastní nejen naši studenti, ale i již kvalifikovaní průvodci (včetně našich bývalých studentů), kteří chtějí rozšířit své dosavadní znalosti a vědomosti. Semináře a workshopy vedou přední odborníci z České republiky i Evropy, což umožňuje účastníkům zdárně zdokonalovat své profesní dovednosti.

Věrna duchu "cestovatele - objevitele" nabízí naše společnost často také unikátní a exkluzivní zájezdy do zemí kontinentální Evropy. Sledujte naše novinky! Kromě toho, naše společnost nabízí zajímavou dovolenou v Chorvatsku, s širokou škálou možností a za přijatelné ceny.

Dalším zaměřením naší činnosti, jejímž cílem je přispět k rozvoji jednotlivých dovedností u budoucích průvodců, jsou související kurzy, jako:

• Kultura řeči;
• Mistrovská díla světového umění;
• Jazykové kurzy